Capsules naar gamezone voor checkup

drie capsules gaan met de boot en de deuplader naar het terrein van de lasergame zone in de binckhorst, hier wordt de buitenkant innondehoud genomen en krijgt het interieur een nieuw element nml de passagier, een multifunctioneel interieur element geheel gestoeld iop de huidige ergonomie van de capsules maar met functies als bibliotheek, keuken, media ruimte etc etc